Selecteer een pagina

NIEUWS

  • Goede voornemens? De overheid betaalt mee! – De laatste uren van dit jaar tikken weg. We hopen dat het afgelopen jaar succesvol voor u was. We nemen alvast een voorproefje op de kansen in 2016. Want die zijn er zeker!
  • De autobranche kent geen geheimen voor FACT – Als er één branche in beweging is, dan is het wel de autobranche. Neem de nieuwe plannen voor de autobelastingen. De autobrief II bevat voorstellen voor de autobelastingen voor de periode 2017-2020, waarbij het fiscale autobeleid veel minder wordt toegespitst op de CO2-uitstoot. Maar het meest in het oog springend is wellicht het stapsgewijs verdwijnen van het aantal bijtellingspercentages voor de zakelijke auto.
  • Nieuwe plannen voor de autobelastingen – Eenvoudiger, stabieler en meer milieuwinst. Dat is in een notendop waar het kabinet naar streeft voor de autobelastingen. Afgelopen vrijdag publiceerde staatssecretaris Wiebes van Financiën de autobrief II. Eerder waren al veel zaken uitgelekt. Wat duidelijk naar voren komt is het stimuleren van elektrisch rijden. Lees hier verder.
  • Alternatief voor Beschikking geen loonheffing (voorheen VAR verklaring) – In een brief aan de Tweede Kamer kondigt staatssecretaris Wiebes van Financiën een alternatief aan voor de Beschikking geen loonheffing (BGL). Het alternatief is het resultaat van overleg met diverse organisaties naar aanleiding van het vorig jaar ingediende wetsvoorstel Beschikking geen loonheffing.
  • Wat u moet weten over de WOZ-waarde – De WOZ-waarde wordt vastgesteld op basis van de waarde in het economisch verkeer, vrij van huur en gebruik. Voor de WOZ-waarde 2015 geldt als waardepeildatum 1 januari 2014.
  • Nieuwe Europese Richtlijn raakt uw privacy – De Europese Richtlijn zorgt ervoor dat bedrijven verplicht worden hun uiteindelijke belanghebbenden, de ultimate beneficial owners (ubo’s), te registreren in een speciaal daartoe ingesteld register (het ubo-register).
  • Nieuwe regels voor ontslag – Theo de Groot vertelt je wat de belangrijkste veranderingen zijn met ingang van de Wet Werk en Zekerheid. Lees hier verder.
  • Ken je klant – Volgens artikel 4:23 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) wordt er van je verwacht dat je zorgvuldig met je klanten omgaat. Dat je informatie inwint over de financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, kennis en ervaring van ze. En dat je alleen adviezen geeft die aansluiten bij zijn/haar persoonlijke situatie. Hoe weet je zeker dat je aan deze eisen kan voldoen?